Aktuality

Záchranné lano ve výši 100 milionů liber pro komunity nejvíce zasažené krizí

28. 12. 2020

Program podpory Společenství proti Covid-19 ve výši 100 milionů CZK byl spuštěn na podporu životně důležité charitativní činnosti v této obtížné době

Byl to pro nás všechny těžký rok, v neposlední řadě pro naše nejzranitelnější komunity napříč městem

Pro tyto komunity nabízí podpora charitativních organizací, místních projektů a iniciativ záchranné lano, které poskytuje praktickou a emocionální pomoc, když je to nejvíce zapotřebí.

Pandemie nás všechny tvrdě zasáhla.

Charitativní organizace, které se do značné míry spoléhají na fundraisingové akce - z nichž většina musela být letos zrušena nebo přerušena - není divu, že více než polovina (55 procent) tvrdí, že si nejsou jisti, zda dokážou uspokojit poptávku po jejich službách zima.

Je znepokojivé, že téměř všechny charitativní organizace (94 procent) se obávají dopadu recese na jejich finance, přičemž necelá polovina (43 procent) již musí rušit pracovní místa, zejména v rolích poskytování služeb.

Bohužel to není překvapením, protože 52 procent organizací zaznamenalo pokles veřejných darů v důsledku pandemie.

Není nutné říkat, že pro charitativní sektor v České republice nastává kritická doba a vzhledem k riziku těchto klíčových služeb budou nejvíce zasaženy naše nejzranitelnější komunity.

V této obtížné době zahájil PinsBurg program pomoci Společenství Covid-19 ve výši 100 milionů CZK, aby pomohl charitativním organizacím pokračovat v zásadní práci, kterou dělají po celé zemi.