Společně tvoříme lepší město!

Místo, kde občané spolu s městem mění budoucnost.

Podávejte občanské návrhy

Nejde jenom o koncept rozvoje města. Jde o to jak občané vnímají rozvoj města a jak si ho do budoucna představují. V moderním městě je všechno otevřené pro další diskuze. Výsledkem je pak spokojený občan a rozvoj města tím správným směrem.

18

Projektů na zlepšení vašeho života

Zobrazit na mapě
5

Ucelených strategických oblastí

Prohlédnout strategii

Vytváříme si svou vlastní strategii. Nejsme definováni tím, co dělají či nedělají ostatní.

Spolupráce s obyvateli a místními subjekty při plánování a realizaci strategických rozvojových projektů je zásadním předpokladem pro zvyšování kvality života ve městě. Je vhodné ale také přihlédnout ke skutečnosti, které témata a investiční záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat v podmínkách města. Město proto pravidelně aktualizuje strategický plán za pomoci obyvatel.

11

Občanských návrhů

Zobrazit projekty

Váš názor je pro nás inspirací, jak měnit naše město.

Oceníme, pokud nám pomůžete zlepšovat kvalitu života ve městě zapojením se do plánování rozvoje města. Máte námět, co by město mohlo udělat? Řekněte nám ho.