Město PinsBurg 2020 - 2024

Strategický plán obce

PinsBurg prezentuje strategický plán na období 2020 až 2024. 

Naše úspěchy nevznikají náhodou, ale promyšleným designem. Sdílení strategie nám umožňuje spolupracovat, s našimi skvělými komunitami. Město proto poskytuje nejlepší podmínky pro život, pro všechny.

Udělejme si nejlepší život jaký můžeme, společně!

Udržitelné prostředí a infrastruktura

Vytváření dobře naplánované, spravované a nákladově efektivní infrastruktury a zelených ploch, které mohou podporovat dlouhodobé potřeby komunity. Podporováním postupů šetrných k životnímu prostředí - a zároveň podporou růstu a rozvoje - podporováním krásné komunity pro budoucí generace.


Efektivní veřejné služby

Poskytování kvalitních veřejných služeb, které spolehlivě a efektivně splňují každodenní očekávání občanů. Implementace technologií a inovací za účelem zlepšení financí, IT, lidských zdrojů, zařízení a dalších interních funkcí. Podpora aktivních a vášnivých zaměstnanců vede k vyšší produktivitě a spokojenosti na pracovišti.


Silná a odolná ekonomika

Pro vytvoření dynamického a prosperujícího města je nezbytná podpora spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem s cílem vytvořit atraktivní hospodářské prostředí a kvalitní místní služby a infrastrukturu.


Bezpečné a prosperující čtvrti

Spolupráce s komunitami při vytváření úplných, propojených, bezpečných čtvrtí a pěších prostranství. Město chce povzbuzovat lidi, aby se setkávali, vzájemně se ovlivňovali a budovali vztahy prostřednictvím inkluzivních programů, služeb, akcí a skvělých veřejných míst.


Transparentní město

Transparentnost a odpovědnost vůči občanům, snadný přístup k informacím, pozitivní zkušenost se zákaznickým servisem a smysluplné příležitosti k účasti na demokratických procesech ve městě. Vytváření transparentních a odpovědných schémat není jenom módní, je to nezbytné.