Úspěchy Pinsburgu

Společně tvrdě pracujeme na tom, aby se PinsBurg stal skvělým místem pro život a práci. 

Máme výsledky a nestydíme se jimi pochlubit!

Investice

60 % rozpočtu města

Místo pro život

1. místo v žebříčku Obce v datech

Plníme sliby

Zrealizovali jsme 100 procent naplánovaných projektů

Zelené školy

+180 košů na tříděný odpad umístěných v areálech obecních škol

Vítěz 2020

Národní cena za digitální strategii

100% obnovitelné

Vydali jsme aktualizaci našeho ambiciózního akčního plánu Nejzelenější město 2022

Pro lepší Pinsburg

Chceme v PinsBurgu obnovit víru občanů, podniků, organizací a všech ostatních členů Pinsburgské občanské společnosti, že naše město lze spravovat rozumně a ekonomicky. S úctou a bez nepřátelství k sobě navzájem. Aniž bychom zahodili dobré nápady jen proto, že je říká druhá strana. Naším cílem je otevřená a odpovědná ekonomika, přátelská k obyvatelům, zaměstnavatelům, podnikání i neziskovému sektoru.

Náš závazek je zodpovědně rozvíjet naše město, aby se v něm každému dobře žilo. Klíčová je pro nás podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací – od zlepšování kvality výuky na základní škole, přes podporu všech aktivních spolků až po zlepšování podmínek pro seniory – například výstavbou bezbariérového bydlení.

SPRÁVA MĚSTA

 • Vyšší míra elektronické komunikace mezi občany a radnicí.
 • Zastavení trendu zvyšování počtu zaměstnanců úřadu.
 • Zavedení elektronického systému zadávání a sledování prací na majetku města.
 • Vytvoření fondu pro Obecní výbory v rozpočtu města, osadní výbory si samy navrhnou jeho využití.
 • Zřízení funkce ochránce práv občana města.

EKONOMIKA MĚSTA

 • Vypracování víceletého investičního a finančního plánu města s vazbou na rozpočtový výhled.
 • Zefektivnění a uprava pravidel dotačních fondů města tak, aby bylo jednoduché žádat i účtovat.
 • Víceleté financování u kvalitních opakovaných projektů.
 • Necháme občany navrhovat výdaje města a rozhodovat o nich - vyčleníme 5 mil. Kč ročně do participativního rozpočtu.
 • Revize daně z nemovitostí.
 • Budeme aktivně usilovat o změnu rozpočtového určení daní.

ROZVOJ MĚSTA

 • Aktualizace Strategického plánu města.
 • Dokončíme územní plán v navrhované podobě a okamžitě zahájíme revizi problematických míst.
 • Zaměříme se na budování města ve vyšší hustotě, zejména vnitřních zanedbaných ploch, proluk a brownfieldů.
 • Vytvoříme manuál tvorby veřejného prostoru.
 • Obnovíme Městský fond rozvoje bydlení.
 • Zajistíme vybudování dobíjecích stanic pro elektromobilitu

DOPRAVA MĚSTA

 • Najdeme řešení pro parkování návštěvníků ZOO PinsBurg, V oblasti autobusového a vlakového nádraží.
 • Zvýšení počtu parkovacích míst na sídlištích.
 • Zrychlíme přípravu výstavby nové tramvajové trati do Rochlice.
 • Realizace jižního obchvatu města jakožto významného prvku pro zlepšení dopravní propustnosti města.
 • Vybudujeme bezpečné cyklotrasy centrem města např. ulicemi Barvířská a Hrazená vybudujeme novou.

BEZPEČNOST MĚSTA

 • Posílení rozpočtu Městské policie tak, aby nedocházelo k odchodům stávajících strážníku a byl posílen nábor nových.
 • Posílíme bezpečnost obyvatel v centru města zvýšením přítomnosti městské policie, především v oblasti Terminálu Westside.
 • Podpora modernizace vybavení hasičských zbrojnic a činnost jednotek sdružení dobrovolných hasičů směřující k práci s mládeží.

ŠKOLSTVÍ MĚSTA

 • Navyšení neinvestičního příspěvku na provoz MŠ a ZŠ a podpora odměňování kvalitních pedagogů z rozpočtu města.
 • Podpora polytechnického, přírodovědného vzdělávání a rozvoj podnikavosti v MŠ a ZŠ.
 • Dokončíme připojení ZŠ na vysokorychlostní internet metropolitní optické sítě s nabídkou sdílení ICT služeb.
 • Intenzivnější spolupráce s TUL v otázce realizace společného vzdělávacího inkubátoru, praxí studentů, celoživotního vzdělávání i nejrůznějších volnočasových aktivit.
 • Zajistíme podporu povinné výuky plavání v ZŠ.